» توصیه ( دوشنبه 13 آبان1392 )
» مقاطع مخروطی( دایره) ( جمعه 11 اسفند1391 )
» فایل ویدیویی دو مثال از رسم sin , cos ریاضی2 ( پنجشنبه 10 اسفند1391 )
» کلپ آموزشی رسم توابع مثلثاتی(روش انتقال و روش ماکسیمم و مینیمم) ( سه شنبه 8 اسفند1391 )
» کلیپ آموزشی تعاریف نسبتهای مثلثاتی به کمک دایره مثلثاتی (شامل دو مثال آموزشی) ( یکشنبه 6 اسفند1391 )
» کلیپ آموزشی مفهوم رادیان ( یکشنبه 15 بهمن1391 )
» تدریس مبحث جزء صحیح ( یکشنبه 21 آبان1391 )
» کاریکاتور"اثر: پرشنگ امانی" ( چهارشنبه 17 آبان1391 )
» آرشیو سوالات و حل تشریحی کنکورهای سراسری ( سه شنبه 18 مهر1391 )
» خطای دید ( جمعه 7 مهر1391 )