» یک نکته رادیکالی ( دوشنبه ۱۱ آبان۱۳۹۴ )
» مفهوم بازه ( جمعه ۸ آبان۱۳۹۴ )
» مقاطع مخروطی( دایره) ( جمعه ۱۱ اسفند۱۳۹۱ )
» فایل ویدیویی دو مثال از رسم sin , cos ریاضی2 ( پنجشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۱ )
» کلیپ آموزشی تعاریف نسبتهای مثلثاتی به کمک دایره مثلثاتی (شامل دو مثال آموزشی) ( یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ )
» کلیپ آموزشی مفهوم رادیان ( یکشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۱ )
» تدریس مبحث جزء صحیح ( یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ )
» کاریکاتور"اثر: پرشنگ امانی" ( چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ )
» آرشیو سوالات و حل تشریحی کنکورهای سراسری ( سه شنبه ۱۸ مهر۱۳۹۱ )
» خطای دید ( جمعه ۷ مهر۱۳۹۱ )