» تکليف منزل ( حد... ص90الى94)رياضى سوم تجربى . دبيرستان طالقانى ( پنجشنبه ۲۲ مرداد۱۳۹۴ )
» توصیه ( دوشنبه ۱۳ آبان۱۳۹۲ )
» مقاطع مخروطی( دایره) ( جمعه ۱۱ اسفند۱۳۹۱ )
» فایل ویدیویی دو مثال از رسم sin , cos ریاضی2 ( پنجشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۱ )
» کلپ آموزشی رسم توابع مثلثاتی(روش انتقال و روش ماکسیمم و مینیمم) ( سه شنبه ۸ اسفند۱۳۹۱ )
» کلیپ آموزشی تعاریف نسبتهای مثلثاتی به کمک دایره مثلثاتی (شامل دو مثال آموزشی) ( یکشنبه ۶ اسفند۱۳۹۱ )
» کلیپ آموزشی مفهوم رادیان ( یکشنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۱ )
» تدریس مبحث جزء صحیح ( یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ )
» کاریکاتور"اثر: پرشنگ امانی" ( چهارشنبه ۱۷ آبان۱۳۹۱ )
» آرشیو سوالات و حل تشریحی کنکورهای سراسری ( سه شنبه ۱۸ مهر۱۳۹۱ )